X
Menu
Logo
Search
Wishlist0
Cart0
search

Reklamacije

Ispravnost i reklamacijePrilikom dostave robe, molimo Vas da proverite isporučenu robu i eventualna oštećenja odmah reklamirajte dostavljaču. Molimo Vas da uporedite dostavljene proizvode i račun, te ukoliko nešto nedostaje na licu mesta obavestite dostavljača, a ukoliko ste u mogućnosti odmah kontaktirajte i administraciju na telefon: ili na tel. 063/668-885 ili na e-mail: office@winea.rsSlika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, posebno kod proizvoda kao što je vino.Ukoliko dostavljeni proizvod ima kvalitativni nedostatak koji nije bilo moguće uočiti prilikom preuzimanja robe, molimo Vas da nam takav proizvod reklamirate na e-mail: kako bismo dogovorili povrat i zamenu takvog proizvoda.ReklamacijeKako možete da reklamirate robu:
  • 1. Postupak Reklamacije započinje popunjavanjem onlajn Obrasca za reklamaciju robe koju možete preuzeti OVDE.
  • 2. Rok za reklamacije je 2 dana od datuma prijema robe.
  • 3. Popunjen Obrazac dostavite uz robu koju reklamirate.
  • Zbog posebnosti i specifičnosti robe, vodite računa da boca nije otvorena.
  • 4. Robu koju vraćate neophodno je vratiti isključivo putem kurirske službe, uz obavezan račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini robe putem online shop-a.
  • 5. Ukoliko se reklamacija uvažava, prodavac snosi troškove reklamacije, a novac će biti vraćen u roku od 14 dana.
Reklamirana roba se šalje sa naznakom:JAMAX M DOO ČAČAK D.O.O. Čačak onlajn prodavnica “Winea”na adresu: Bulevar oslobođenja 17, Čačak.Kada pošiljka bude dostavljena, kupac dobija mejl kojim će biti obavešten o prijemu pošiljke.Rešenje o ishodu reklamacije kupac dobija u roku od 8 dana od dana prijema pošiljke od strane prodavca.Potrošač je u skladu sa čl.55.stav 10. Zakona o zaštiti potrošača, dužan da se izjasni na Odgovor prodavca na reklamaciju i to u roku od 3 (tri) dana počev od dana prijema Odgovora prodavca, dostavljanjem odgovora na e- mail adresu prodavca office@winea.rs Vansudsko rešavanje potrošačkih sporovaU skladu sa članom 55. i članom 151. Zakona o zaštiti potrošača ( Sl. Glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016, 44/2018, 88/2021 – dr. zakon), obaveštavamo kupce da imaju mogućnost rešavanja potrošačkog spora vansudskim putem. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zaštita-potrosaca.php.Postupak pred telom može da pokrene POTROŠAČ predlogom samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor i ne nakon isteka roka od 1(jedne) godine od dana podnošenja reklamacije.Kao PRODAVAC smo po Zakonu dužni da učestvujemo u postupku za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.).Ukoliko se potrošač ne izjasni u napred navedenom roku, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.Odustanak od UgovoraKako možete da odustanete od online kupovine:
  • 1. Postupak Odustanka od ugovora – kupovine započinje popunjavanjem onlajn Izjave za odustanak od ugovora koju možete preuzeti OVDE.
  • 2. Popunjen obrazac spakujte zajedno sa robom koju vraćate. Zbog posebnosti i specifičnosti robe, vodite računa da boca nije otvorena.
  • 3. Roba koju vraćate neophodno je vratiti isključivo putem kurirske službe,uz obavezan račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini robe putem online shop-a.
Roba se šalje sa naznakom: JAMAX M DOO ČAČAK D.O.O. Čačak onlajn prodavnica “Winea”na adresu: Bulevar oslobođenja 17, ČačakPo prijemu proizvoda utvrdiće se da li je isti ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je roba vraćena u ispravnom stanju iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, biće vraćen najkasnije u roku od 14 dana od prijema proizvoda.Rok za odustajanje od ugovora je 14 dana od dana prijema robe.
Winea
Winea
Winea
Winea
Winea
Winea
Winea
Winea
© 2023 Winea | Sva prava zadržana. Powered by Croonus Technologies.